Serveis

Inscripcions

Inscripcions

Inscriu-te al Mou-te per l'esclerosi múltiple

Inscriu-te com a empresa

Inscripcions empresa

Inscripcions empresa

Cursa Solidària

Els fons recaptats es destinaran al foment de la inserció laboral de les persones amb esclerosi múltiple

Una cursa per una bona causa

Zona lúdica

Zona lúdica

Zona lúdica

Classificacions

Classificacions

Classificacions del Mou-te

Fes una donació

Una altra manera de moure's

Fes una donació

Reglament

MOU-TE PER L’ESCLEROSI MÚLTIPLE

30 ABRIL 2017 Circuit Barcelona-Catalunya de Montmeló
 

Article 1Organitzador
La Fundació Esclerosi Múltiple organitza, amb el suport tècnic del Club Atletisme Montornès, la 17ª edició de l’esdeveniment “MOU-TE PER L’ESCLEROSI MÚLTIPLE”, a les instal·lacions del Circuit Barcelona-Catalunya de Montmeló. L’Ajuntament de Montmeló i la Federació Catalana d’Atletisme hi col·laboren.
Article 2 - Data
La data de celebració serà el diumenge, 30 d’abril de 2017.
Article 3 – Sortida, arribada i horaris
Les sortides i arribades seran al mateix lloc a la recta principal del Circuit Barcelona-Catalunya de Montmeló.
08.00h Obertura Circuit i entrega de dorsals i samarretes
09.30h Obertura Àrea lúdica
09.30h Sortida de les Curses de 10 i 5 km
10.45h Sortida de la Milla FEM 1.609mts
11.10h Sortida de la Mini cursa 200mts
11.15h Sortida de Cursa en patins 10km
11.45h Sortida de la Milla infantil i adults a patins 1.609mts
12.15h Sortida de la Cursa en bicicleta de 20km
13.15h Sortida de la Cursa en bicicleta familiar 1km
14.00h  Tancament de la cursa
Article 4 – Inscripcions, web i telèfon
A) L’import del donatiu- inscripció és de 12€ a partir de 16 anys, i de 6€ fins a 15 anys.
B) El mateix dia de la cursa l’import serà de 16€ a partir de 16 anys, i de 10€ fins a 15 anys.
C) Aquesta recaptació serà destinada íntegrament a la Fundació Esclerosi Múltiple.
D) La inscripció a la cursa és personal i intransferible. Un cop realitzada la inscripció no es tornarà el import de la mateixa.   

E) Es faran inscripcions via Internet a la següent adreça: moute.fem.es
F) Serà condició obligatòria per classificar, l’ús del dorsal a totes les curses.
G) Les inscripcions per Internet es tancaran el dimecres 26 d’Abril a les 20h. Tot i això, l’organització es reserva el dret de prorrogar el temps d’inscripció fins que ho cregui oportú. El telèfon d’informació es 93 228 96 99, i el correu electrònic info@fem.es
H) Un cop realitzada la inscripció no es tornarà el import de la mateixa.
I) El mateix dia de l’esdeveniment hi haurà servei d’incidències i, si es creu oportú, es faran inscripcions de participació, no de classificació, fins a les 9:15h, abans del inici de la 1ª cursa, i amb els preus definits a l’apartat “B” de l’article 4 – Inscripcions.
J) El dorsal s’entregarà el mateix dia de l’esdeveniment, des de les 08.30 hores fins a cinc minuts abans de cada cursa. La samarreta s’entregarà presentant el dorsal. El lloc d’entrega serà als boxes número 2, 3, 4 i 5.

K) La samarreta s’entregarà amb la recollida del dorsal.
L) La inscripció comporta l'acceptació d'aquesta normativa, la seva interpretació i tot allò que no quedi expressament regulat serà decidit per la Comissió Organitzadora, en base als reglaments de la Federació Catalana d’Atletisme, la Federació Catalana de Patinatge i la Federació Catalana de Ciclisme.
M) Inscripcions per empreses:
Les Inscripcions per empreses es faran per correu electrònic a: enavarro@fem.es
Per qualsevol aclariment el telèfon d’informació és: 93 228 96 99. La persona de contacte és Eva Navarro.
Les empreses podran gaudir de diferents serveis segons el nombre d’integrants que hi participin.
Aquests serveis i nombre d’integrants són els següents:
- A partir de 15 inscrits podran fer ús d’un BOX compartit i accedir al sorteig de regals i obsequis.
- A partir de 50 inscrits disposaran d’una carpa amb el seu nom o logotip i podran accedir al sorteig de regals i obsequis.
Article 5 – Categories, lliurament de premis i obsequis
Hi haurà curses atlètiques, amb bicis i amb patins. Totes les distàncies són aproximades i no homologades.
Les curses no són competitives i per tant no hi ha categories habituals ni federatives. Es busca la manifestació esportiva i solidària de totes i tots els ciutadans, amb participació oberta a tothom. Malgrat això, s’entregaran guardons als tres primers classificats, homes i dones, de cada cursa. El lliurament de premis s’anunciarà pel sistema de megafonia i serà a l’acabar cadascuna de les curses, segons l’horari estipulat al programa.
Cada participant rebrà una bossa d’obsequis amb productes varis cedits pels diferents col·laboradors. Es podrà recollir una vegada finalitzada la seva participació presentant el dorsal. El lloc d’entrega serà als box número 15, 16, 17, 18 i 19, i per la banda del pitlane.
M - 10km
16 anys i +
M - 5km
16 anys i +
M - milla FEM de 7 a 15 anys
M - milla FEM 16 anys i +
M – Mini cursa fins a 6 anys
M – 10km patins 14 anys i +
M - milla infantil patins fins a 13 anys
M - milla adult patins 14 anys i +
M - 20km bicicleta 16 anys i +
M - 1km bicicleta totes les edats
F - 10km 16 anys i +
F - 5km 16 anys i +
F - milla FEM de 7 a 15 anys
F - milla FEM 16 anys i +
F – Mini cursa fins a 6 anys
F - 10km patins 14 anys i +
F - milla infantil patins fins a 13 anys
F - milla adult patins 14 anys i +
F - 20km bicicleta 16 anys i +
F - 1km bicicleta totes les edats
Article 6 - Drets d’imatge i protecció de dades
El sol fet d’inscriure’s al MOU-TE PER L’ESCLEROSI MÚLTIPLE, autoritza expressament l’organització i els seus patrocinadors a utilitzar gratuïtament les imatges, fixes i/o en moviment, de les persones participants. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic conegut o desconeguts, així com en materials de promoció o publicitari produïts i difosos a tot el món, durant el període màxim establert per la legislació actual i futura, els reglaments i els tractats en vigor, inclosa la possible prorroga un cop finalitzat el període previst.
De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa al participant que en subscriure aquest formulari consent expressament i autoritza a l’organitzador de l’esdeveniment perquè les dades personals consignades en el present formulari siguin comunicades a l’entitat asseguradora, amb la finalitat de subscriure el corresponent contracte d’assegurança en què el participant consti com a assegurat, a fi de donar cobertura als accidents i lesions que puguin produir-se en la pràctica esportiva. Aquestes dades personals seran incorporades a un fitxer propietat de l’asseguradora amb l’objecte de procedir tant a l’assegurament, manteniment del correcte desenvolupament i control de la relació contractual establerta, així com per gestionar adequadament les prestacions que puguin derivar de la mateixa i, si s’escau, procedir al repartiment o cessió del risc assegurat. En cas d’oposició al tractament de les dades personals amb les finalitats anteriorment esmentades, no podran fer-se efectives les cobertures que, si s’escau, puguin correspondre per no tenir l’entitat asseguradora les dades necessàries per al càlcul de les indemnitzacions i altres fins establerts en el contracte d’assegurança.
Així mateix, es consent, la cessió de les seves dades de caràcter personal a l’empresa organitzadora i asseguradora, amb l’objecte de remetre-li en un futur informació comercial i publicitària de les seves activitats, novetats, serveis i productes, autoritzant expressament que les dades puguin ser cedides per notificacions de caràcter informatiu o solidari, amb la finalitat abans assenyalada, consentint que les esmentades comunicacions de caràcter publicitari o promocional puguin ser realitzades per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, de conformitat amb el que estableix l’art. 21 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Informació i del Comerç Electrònic.
Article 7 – Classificacions
Les classificacions es penjaran a la web de l’organització el mateix dia de la cursa, 30 d’abril de 2017. També es penjaran al panell de classificacions que l’organització col·locarà a tal fi, entre la porta del box número 2 i 3.
Article 8 – Seguretat, control i atenció mèdica
A) Els serveis que oferim son els següents: Entrega de dorsals, samarretes i obsequis; inscripcions d’última hora, incidències i canviadors de samarretes; carpa personalitzada o box per a empreses participants; bar i food trucks; jocs d’inflables, rocòdrom, batukada, zumba i diferents tallers; parquing, serveis, avituallament i punt d’informació.

B) L'organització declina tota responsabilitat pels perjudicis que els participants i els seus acompanyants puguin patir abans, durant i després de la cursa. Tot i això, l’organització preveu segons la legislació vigent, una assegurança de responsabilitat civil i compta amb els serveis d’urgència obligatoris per aquest tipus de proves esportives.
C) Les handbike i tàndem podran participar i optar a premi a la cursa de bicicletes.
D) Els participants són responsables del seu propi equip en tot moment, tant durant la prova, com abans i després d’aquesta.
E) Les curses atlètiques estaran controlades per jutges de la FCA i el control de temps i classificacions pel sistema de xip Big-Tag de Mylaps amb la empresa Serbloc. Les curses de patins i bicicletes també utilitzaran el sistema de xip Big-Tag de Mylaps amb la empresa Serbloc. Tot així, també estaran controlades i classificades pels jutges de la Federació Catalana de Patinatge i per l’organització.

F) Les curses atlètiques estaran controlades per jutges de la FCA i el control de temps i classificacions pel sistema de xip Big-Tag de Mylaps amb la empresa Serbloc. Les curses de patins estaran controlades i classificades pels jutges de la Federació Catalana de Patinatge. Les curses de Bicicleta estaran controlades i classificades per l’organització.
G) Les condicions meteorològiques adverses no seran motiu de suspensió de la cursa, tret d’ordre governativa que indiqui el contrari.
H) L’organització podrà desqualificar el corredor que es mostri despectiu o incorrecte amb els atletes, el públic i/o l’organització, així com aquells atletes que no passin pel control de pas o no facin el recorregut complet.
I) La cursa serà tancada per vehicles de l’organització que recolliran als atletes que vagin fora dels temps màxims i aquells que abandonin per qualsevol circumstància. L’abandonament no suposa la pèrdua de cap dels obsequis ni dels serveis oferts per l’organització.
J) Tots els participants accepten voluntàriament i conscientment les condicions del reglament i assumint que es troben en condicions físiques i mèdiques per afrontar qualsevol d’aquestes activitats. L'organització declina tota responsabilitat pels perjudicis que els participants i els seus acompanyants puguin patir abans, durant i després de la cursa. Tot i això, l’organització preveu segons la legislació vigent, una assegurança de responsabilitat civil i compta amb els serveis d’urgència obligatoris per aquest tipus de proves esportives.

Inscripcions 


Barcelona 10 de Març de 2017